A B S O L U T E O R I G I N A L S

Vaccineren en titeren van de AO Teckels & Pupjes.

Het titeren dmv de in house elisa test 'Vaccicheck' wordt steeds bekender en populairder en dat is an sich heel positief!
Maar het 'meten = weten' echter die je vaak voorbij ziet komen als het gaat over dit titeren van honden en pups vind ik geen passende slogan en zal hem daarom zelf ook niet gebruiken.
Want het enige dat je met zekerheid kunt zeggen en kunt 'weten' over deze titertest en de resultaten is dat het op een gemakkelijke en vrij toegankelijke wijze binnen 25 minuten de humorale immuniteit meet en visualiseert.
Maar aangezien deze test daarentegen de cellulaire immuniteit en de geheugencellen compleet buiten beschouwing laat weet je in die gevallen dat titerwaarden teruglopen of verdwijnen nog steeds vrij weinig over het complete 'beschermings' plaatje.
Immunologen zijn het eens dat als er eenmaal een duidelijke humorale immuniteit is gemeten op volwassen leeftijd dit tevens impliceert dat er voldoende cellulaire immuniteit is opgebouwd voor een leven lang .
Ook al zou er geen detecteerbare titer van de humorale immuniteit meer te meten zijn als de hond al wat ouder of zelfs bejaard is ,sterker het herhaaldelijk boosteren van de MLV vaccinaties kan zelfs contraproductief werken voor de humorale titers, de cellulaire immuniteit zal toch zorgen voor een adequate immuun respons .
dus kan het zo zijn dat sommige oudere honden vanwege een niet detecteerbare titer steeds gevaccineerd blijven worden terwijl ze al lang en breed immuun zijn.
Meten = weten gaat dan niet meer op.
Dit is een zorgelijke 'valkuil' van het titeren.
Want immuun = immuun

Titeren van pupjes in het nest ben ik persoonlijk geen fan van om meerdere redenen die ik hieronder zal geven ..
Voorstanders van het nesttiteren beweren dat zolang er MDA rondwaart een primovaccinatie niets doet en wordt er met parvo als ijkpunt gewacht tot alles op nul staat om dan vervolgens een DHP cocktail te geven in de hoop dat deze ene keer vaccineren in 1 x gaat 'aanslaan' en in de veronderstelling dat dit het minst belastend is voor de pup.
Onderzoek heeft echter aangetoond dat als er maternale antilichamen aanwezig zijn ten tijde van de primovaccinatie er toch een cellulaire T-cel respons uitgelokt wordt hetgeen betekent dat er welliswaar nog geen volledige immuniteit opgebouwd kan worden maar dat bij de groep honden die vervolgens met datzelfde veldvirus in aanraking komen de ziekte en sterfte cijfers lager ! zijn dan bij de honden die nog geen vaccinatie hebben ontvangen en waarbij de maternale immuniteit te gering is om voor complete bescherming te zorgen tijdens de immunity gap.
Ook zorgt deze T-cel respons er in de meeste gevallen voor dat de daarop volgende vaccinatie eerder en sneller het immunisatie klusje kan afmaken.
Dat 'een vaccinatie helemaal niets doet zolang er nog maternale antistoffen zijn' wordt regelmatig gescandeerd maar is dus feitelijk onjuist
evenals de bewering ' als mijn pup het standaard 3 x blind vaccinatie traject had doorlopen was hij nu niet beschermd geweest ' : het getuigt van onwetendheid want het is klinklare onzin.

Het volgende probleem bij het nesttiteren is dat de eerste vaccinatie dikwijls een DHP is ipv een hoogtiter puppyvaccin die juist eerder in staat is om door de maternale immuniteitsbarriere heen te breken
Deze DHP vaccinatie wordt in gevallen dat alle titerwaarden op nul staan soms al op een leeftijd van 7 a 8 weken toegediend.
Nu zijn modified -live-/levend verzwakte vaccins op zich mooie en redelijk veilige entingen die gelukkig maar weinig bijwerkingen kennen maar toch is er vanwege het CAV component in de DHP 7 tot 10 dagen na de vaccinatie sprake van immunosuppressie
en dat is op geen enkele leeftijd ideaal maar bij een heel jonge en kwetsbare pup al helemaal niet.
Deze DHP enting stel je dus liever even uit tot de teckel weer wat groter en sterker is.

Voorts ben ik van mening dat het opbouwen van levenslange immuniteit tegen CPV, CAV en CDV geen 'haastklus' hoeft te zijn :
alles in 1 x is nergens voor nodig en is in mijn ogen zeker niet 'ideaal'
Daar komt bij, de motivatie van nesttiterende fokkers om dmv vaccichecken het moment af te wachten om het immuunsysteem van een pup zogezegd te forceren om ineens tegen 3 dodelijke ziekten tegelijk antistoffen te maken omdat dit volgens hen minder 'belastend' zou zijn vind ik behalve dat dit regelmatig uitmondt in wishful thinking, bijv de parvo blijkt na controle titer toch niet 'aangeslagen te zijn' ook volkomen onlogisch .
Klaar voor de start is af , startschot , om vervolgens volle bak immunisatie te eisen van stilstand naar centrifugestand is juist een behoorlijke belasting voor de pup.
Het is m.i beter om de immuniteit rustig door middel van meerdere vaccinaties die aanslaan op het moment dat de pup effectief in staat is daarvoor immuniteit op te bouwen en dat zal uiteraard nooit op 1 dag zijn door alle drie de virale componenten tegelijk.

Er zijn nog andere risico's die aan dit nesttiteren kleven die in mijn opinie niet gebagatelliseerd zouden mogen worden.
Het aantal gevallen dat de afgelopen jaren de revue is gepasseerd van pups die al met 6 a 7 weken hun maternale distemper bescherming opgesoupeerd hadden maar waarbij de parvotiter nog dusdanig hoog was zodat er voor weken lang niet gevaccineerd werd is aanzienlijk .
Wekenlang een distemper titer van nul compleet negeren is voor nesttiterende fokkers in het geheel niet uitzonderlijk.
Dat terwijl er momenteel een dreiging is dat deze Hondenziekte ook in Nederland en Belgie weer opduikt via besmette vossen en marters
en ook vanwege het grote aantal import en rescue hondjes uit bijvoorbeeld Griekenland en Spanje waar distemper nog voorkomt en in sommige gebieden zelfs endemisch is.
Door vooraanstaand Veterinair Immunologen is aangetoond d.m.v. Challenge onderzoeken dat 1 hoogtiter Distemper vaccin al na heel korte tijd bescherming kan geven.
In slechts enkele uren een verschil door 1 enting tussen overleven of overlijden.
Desalniettemin wordt door deze fokkers gewacht met vaccineren tegen distemper en daardoor concessies gedaan en keuzes gemaakt binnen dit titertraject omdat daarin structureel Parvo als'ijkpunt' fungeert
en klaarblijkelijk de afkeer/angst voor een vaccinatie van een hoogtiter puppy vaccin met daarin ook een Parvo component terwijl er nog maternale antistoffen zijn tegen Parvo
groter is dan de vrees voor een heel besmettelijk en bij jonge pups dikwijls fataal aflopend Hondenziektevirus.

Ook voor wat betreft Parvo zien we in een aantal gevallen dat de titerintervallen van normaal gesproken 3 weken waarin er gewacht wordt op het compleet verdwenen zijn van de maternale immuniteit alvorens te 'mogen' vaccineren voor sommige pupjes een te lange periode is.
Recentelijk werd ik nog door een dierenarts geattendeerd op een collega van hem die een ongevaccineerd maar getiterd pupje op de leeftijd van 7 weken had opgehaald bij een nesttiterende fokker met het begeleidende titeradvies van een 'gecertificeerd vaccicheck dierenarts' om op de leeftijd van 9 weken deze vaccicheckbepaling te herhalen.
Het kersverse baasje van de pup heeft de test echter al na 1 week herhaald i.p.v pas na drie weken en direct werd duidelijk dat de pup geen enkele maternale bescherming meer had tegen Parvo en Distemper.
De maternale bescherming was veel eerder gedaald dan verwacht.
Dit praktijkvoorbeeld laat ons zien dat indien het baasje zelf geen dierenarts was geweest dit pupje in de meest kwetsbare periode ruim 2 weken volledig onbeschermd had rondgehuppeld.

Zoals hierboven ook al genoemd werd moeten pupjes die in het nest worden getiterd regelmatig gemonitord worden om te zien hoe het ervoor staat met de dalende maternale immuniteit.
Soms gaat dan vrij snel maar soms ook niet en moeten pupjes wel 5 x getiterd worden voor er een vaccin gezet 'mag' worden.
Bij een dierenarts die er een feestje van maakt en er bedreven in is om een paar druppeltjes bloed af te nemen hoeft dat voor een pupje geen enkel probleem te zijn,
helaas horen we ook andere geluiden en kan het puptiteren in een slepend drama uitmonden.
Ook de KNMvD vindt het titeren van pupjes een te grote belasting voor zowel de pups vanwege de stress als voor de eigenaar gelet op het totale kostenplaatje.

Aangezien er voor distemper en besmettelijke leverziekte geen monovaccins beschikbaar zijn op de Europese markt
( en dat is prima, nog meer Beagles in laboratoria over de kling jagen voor challenge onderzoeken die uiteindelijk maar minimaal zullen bijdragen aan gezondheidswinst is wat mij betreft ethisch niet te verantwoorden )
vind ik daarom persoonlijk het 2 x blind vaccineren van mijn pupjes hier de ideale situatie het best benaderen waarvan de eerste x met een hoogtiter puppyvaccin bijvoorbeeld de nobivac puppy DP op een leeftijd van 8 weken en dan als de pup zo'n 12 /13 weken oud is een DHP.
4 a 6 weken na deze DHP enting vind ik het uitgelezen moment om voor de eerste maal te gaan titeren om te zien of de vaccins succesvol een immuniteit hebben bewerkstelligd
of dat er misschien nog een beetje 'bijgetankt' moet worden qua entingen en dan vervolgens nog eens titeren rond de leeftijd van 1 jaar.

Zoals ik hierboven ook al heb geschreven kun je in dat geval bij een duidelijke, positieve titer rustig achteroverleunen want de vaccinaties hebben hun werk gedaan : de teckel is immuun dus beschermd.
Ik zou daarom hierna niet meer vaccineren en ook het periodiek blijven titeren heeft vwb bescherming tegen 'de dodelijke drie' geen enkele meerwaarde.
In die gevallen dat je een officiele geldigheids aftekening nodig hebt voor bijvoorbeeld show of pension, zul je 1 x per drie jaar DHP moeten vaccineren of moeten titeren maar dit is slechts een bureaucratische eis en geen medische noodzaak.

Naomi AO- Absolute Originals Standaard Ruwhaar Teckels


[Terug ]